Hansei betekent in de originele vorm zelf reflectie, het (h)erkennen van je eigen fouten en daarmee verbeteren. Ik geloof dat degene die hansei goed toepast kan worden wat hij / zij wil. Je leert je krachten en zwakheden kennen en gebruikt die om daarmee de toekomst te maken die jij wilt.

Hansei is ontstaan uit het jarenlang zelf doen en ervaren en is de volgende verbetering die ik heb toegepast in mijn leven. Met Hansei wil ik mijn kennis delen, niet als absolute algehele waarheid, maar als voedsel voor verdere ontwikkeling van een ieder. Binnen Hansei wil ik zorgen dat we de tijd nemen om eerlijk te zijn naar elkaar en onszelf. Wanneer we ons leven even op pauze zetten kunnen we opmerkzaam zijn op de situatie zoals die nu is en bedenken welke condities we graag creëren.

De manier is universeel, of het om passie, processen of prestaties gaat. De allereerste vraag die we stellen is of we willen houden wat we nu hebben. Alleen als er een vraag is om te veranderen is dat namelijk mogelijk.

De routine die we dan ingaan is bepalen wat de visie is, wat de huidige situatie is, wat de volgende conditie is op het pad, wat het obstakel is  om daar te komen & vervolgens stapje voor stapje richting de conditie die gewenst is. Een misstap daarin is een kans om het nog een keer te doen met meer kennis!