HanSei

Pedagogische Praktijk in Beeld

Pedagogische Praktijk in Beeld

Hoe staat het met de pedagogische kwaliteit van groepen in onze kinderopvangorganisatie? Op welke aspecten daarvan willen we onszelf verbeteren?

De monitor Pedagogische Praktijk in Beeld geeft kinderopvangorganisaties een feitelijk inzicht in pedagogische kwaliteit in de uitvoering. de opvangorganisatie KindeRdam in Rotterdam heeft de monitor al in gebruik. Dit levert data op over de mate waarin zij voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en aan haar eigen kwaliteitsnorm.

Met de monitor krijgt de houder een tool in handen om zijn eigen pedagogische praktijk te volgen en te verbeteren, en daarover verantwoording af te leggen. Om de kwaliteitsbeoordeling optimaal te harmoniseren is gekozen voor vijf thema’s, synchroon aan het inspectie-perspectief: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie, Overdracht van normen en waarden en Kwaliteit van de leefomgeving.

De monitor pedagogische Praktijk in Beeld werd door het Nederlands Jeugdinstituut ingericht dankzij subsidie van VWS, een bijdrage van Kinderdam en bijdragen van deelnemende pilotorganisaties.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 HanSei

Thema door Anders Norén