HanSei

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Wat doen we als gemeente aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld? Wat kan beter? Hoe doe ik het in vergelijking met andere gemeenten?

Dat zijn de vragen waarmee beleidsmedewerkers met de portefeuille of aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld de vertrouwelijke zelfscan invullen van de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Er wordt gevraagd naar drie aspecten van in totaal 10 doelstellingen rondom kindermishandeling en 9 rondom huiselijk geweld: wat doen wij? wat weten we over het bereik van wat we doen en is wat we doen goed geborgd?

Eenmaal ingevuld wordt de bij een aantal kennisinstituten aanwezige kennis op maat aangeboden op grond van de antwoorden: specifieke materialen, kennisdossiers, richtlijnen, etc.

Ook biedt de monitor een verzameling cijfers over de eigen regio.

Inmiddels hebben meer dan 500 gebruikers uit 300 gemeenten de monitor benut en zijn peildatum-resultaten in twee rapportages voor de Kinderombudsman terechtgekomen.

de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld werd ontwikkeld door Nederlands Jeugdinstituut en Movisie in opdracht van de Bernard van Leer Foundation

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 HanSei

Thema door Anders Norén