HanSei

Kreunen onder de administratieve druk

Kreunen onder de administratieve druk

Het gekreun onder de administratieve lastendruk is alomtegenwoordig in jeugdland. Van alle kanten wordt er gekreund: de landelijke overheid heeft er een apart team op gezet; in gemeenteland is het beteugelen van alle monitors en benchmarks een tweede natuur geworden. Administratie is nodig. Maar verschillen in systemen en afspraken maken registratie ineffectief. Daar is veel winst te behalen.

Ik zit soms in verbetertrajecten die we van alles mogen noemen, maar niet ‘monitor’. Gemeenten durven bijna niet meer aan aanbieders vragen te stellen over de aard van de hulp die ze verlenen. Jeugdhulpaanbieders klagen massaal over de verantwoordingsadministratie. Professionals over de cliëntrapportages die ze moeten bijhouden. Je zou bijna denken dat klagen voorziet in een fundamentele behoefte.

Andere tijden

Er zit nogal wat populisme in het geklaag, en weinig realiteitszin. Populisme, omdat iedereen  natuurlijk tegen te veel administratie is. En het geklaag is weinig realistisch, omdat de tijden zijn veranderd. We leven in een tijd waarin de klant zijn oordeel over een vakantiebestemming niet alleen laat afhangen van het aantal door de reisbranche verstrekte sterren, maar in steeds belangrijker mate ook van de soms hilarisch vertaalde anekdotes van andere klanten die zichtbaar zijn onder de basisbeschrijving. Een tijd waarin Airbnb en Uber het klantoordeel dusdanig presenteren dat een verhuurder of chauffeur wel uitkijkt om zijn kamertje of taxi ranzig te laten worden. Het is een tijd van oordelen en beoordeeld worden. En van transparantie over wat je in de aanbieding hebt.

Dat vind ik een ontwikkeling die zich ook naar jeugdland mag verspreiden. Maar het moet niet doorschieten. Ik hoorde onlangs een gemeenteambtenaar zeggen: ‘De klant weet heus wel wat goed is; als een aanbieder slecht werk levert, komt de klant daar vanzelf niet meer terug.’ Dat klinkt mij weer iets te naïef in de oren. Want waar baseert de klant dat oordeel op? En hoe weten andere klanten dat ze daar niet moeten komen?

Kwaliteitsregistratie

Niet alleen het oordeel van klanten moet in de gewenste transparantie een rol spelen. Ik wil ook weten of kinderen beter uit de jeugdhulp komen dan ze erin gaan. Ik wil gerustgesteld worden over het feit dat professionals in dienst bij de aanbieder keurig aan na- en bijscholing doen. En voor dat soort informatie is enige administratie gewoon nodig.

Maar te veel is nooit goed. Het is nogal krukkig wanneer een hulpverlener in twee verschillende systemen hetzelfde verhaal moet registreren. En wat moet er geregistreerd worden? Kwaliteitsregistratie mag wat mij betreft in de plaats komen van de outputadministratie die wordt opgelegd aan sommige professionals, die bijvoorbeeld ‘minuten moeten schrijven’.

Ik hoor dat jeugdhulpaanbieders en gemeenten nu mensen aannemen of vrijmaken om al die administratie te doen. Oké, het is werk, maar er is vast leuker werk. Deze administratieve lastendruk wordt echter vooral vergroot door het feit dat verschillende gemeenten verschillende wensen hebben, en aanbieders trouwens ook. We kunnen het misschien niet leuker maken, maar toch wel makkelijker? Als branches en gemeenten dit tot hun collectieve opdracht maken, zijn ze daar vast zo uit. Als ze maar willen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2024 HanSei

Thema door Anders Norén