HanSei

Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs

Er is een goede reden waarom ik mijn kinderen niet in Zuid-Korea of China naar school laat gaan. En ook niet in Finland. Dan heb ik het niet alleen over halen en brengen of het op tijd komen bij oudergesprekjes.

Nee, ik vind de kwaliteit gewoon te slecht. Misschien gek, aangezien China, Korea en Finland ver boven ons staan in de PISA-ranglijst van onderwijskwaliteit. Nederland is onlangs gezakt naar een volgens velen beschamende 11e plaats op deze lijst van welvarende OESO-landen. De onderwijsminister was zo geschrokken dat het voortgezet onderwijs nu nog meer terug moet naar de kern: Nederlands, Engels en de bètavakken.

Het probleem zit echter dieper dan deze benchmark. Het gaat erom hoe onderwijskwaliteit wordt gemeten: die kwaliteit wordt alleen afgemeten aan de educatieve agenda. Natuurlijk moet de jeugd iets kunnen leren. Maar kinderen leren op school veel meer dan de educatieve agenda: ze leren vriendschappen sluiten, omgaan met verantwoordelijkheid en deelnemen aan de maatschappij. Kortom, zij groeien er op. Daarbij voedt de school ook op – of de school dat nu als taak voor zichzelf ziet of niet.

Natuurlijk moet je op grond van PISA- of UNICEF-cijfers alleen geen beleid bouwen. Beter is het om, ook in het onderwijs, nog explicieter de discussie te voeren hoe we Nederland en het Nederlandse onderwijs zo kunnen inrichten dat jongeren nú lekker in hun vel zitten. Ik weet zeker dat ze daarmee ook beter voorbereid zijn op hun toekomst.

Vorige Bericht

© 2024 HanSei

Thema door Anders Norén